Lukkedage


Gymnastikringen følger skolernes ferie, dvs. at der ikke undervisning i skolernes efterårsferie, juleferie, vinterferie og påskeferie. Medlemmer vil automatisk få tilsendt en mail vedr. disse aflysninger.


Derudover aflyses der ved skolernes årlige terminsprøver. Nærmere information herom vil blive sendt via e-mail lige så snart skolerne har meldt disse datoer ud.

Der kan opstå andre aflysninger af træning i løbet af sæsonen i forbindelse med arrangementer på skolerne, da skolerne har fortrinsret til lokalerne. Nærmere information herom vil blive sendt via e-mail lige så snart skolerne har meldt disse datoer ud.