Formand
Malene Overbye
Malene Overbye er tiltrådt posten som formand i 2020. Sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer varetager hun de administrative opgaver i foreningens daglige drift.
 
Til daglig arbejder hun som Senior Business Consultant i DFDS, mens fritiden bruges sammen med datteren, Cecilie, der både er aktiv udøver og hjælpetræner i Gymnastikringen.
Læs mere
Næstformand
Maja Almar
 
Maja Almar har været med i Gymnastikringens bestyrelse siden 2019. Hun arbejder med de administrative opgaver og varetager opgaver i forbindelse med gymnastikopvisningen.
 
Til hverdag læser hun en professionsbachelor i off. administration og underviser i Pilates. Hun har børn på Hellerup skole og begge hendes piger går til Spring gymnastik i Gymnastikringen. 
Læs mere
Kasserer
Karin Andersen

Karin Andersen har været i Gymnastikringens bestyrelse siden 2002, først som menigt bestyrelsesmedlem og sidenhen som foreningens kasserer.

Karin fungerer som Gymnastikringens kasserer og håndterer herunder lønninger. Som foreningens cheftræner håndterer hun ligeledes ”gymnastikdriften” af foreningen - hereunder planlægning af sæsonprogram, udvælgelse af instruktører og hjælpeinstruktører, sparring med instruktører samt diverse ad hoc opgaver i samarbejde med foreningens formand.
Læs mere
Bestyrelsesmedlem
Casper Hempel
Casper har været medlem af bestyrelsen siden foråret 2018 og varetager diverse administrative opgaver.
 
Til hverdag er han seniorforsker på DTU og i fritiden hygges der med familie, venner samt sport (svømning, klatring). Han har to børn, som går på Dyssegårdsskolen og er aktive springgymnaster i foreningen.  
Læs mere
Louise Cueto

Louise har været medlem af bestyrelsen siden foråret 2018 og varetager diverse administrative opgaver, herunder bl.a. besvarelse af mails.

Hun har to piger på Dyssegårdsskolen, som begge har gået til gymnastik og dans i Gymnastikringen i mange år.

Læs mere
Peter H. Schefe
Læs mere
Tine Hancock
Læs mere